E-ZASOBY: Leśnictwo

en

E-ZASOBY: Leśnictwo

Autorzy:
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Zawarte w e-zasobach materiały są pomocą w doskonaleniu dotychczasowych umiejętności i sprawności językowych, a także w ich utrwalaniu. E-zasoby zawierają zróżnicowane materiały pod względem stopnia trudności, pracochłonności i czasochłonności. Materiały zawierają typowe sytuacje komunikacyjne, charakterystyczne dla środowiska pracy danego zawodu: komunikacja z klientami i usługodawcami, wymiana doświadczeń pomiędzy lesnikami i operatorami maszyn leśnych, prowadzenie dialogu na temat wykonywanych czynności, udzielanie rad, współpraca, przekazywanie wiedzy, wydawanie poleceń, prezentacja oferty nadleśnictwa, wskazywanie walorów produktów, przygotowywanie materiałów reklamowych, korespondencja zewnętrzna: tworzenie zapytań ofertowych, składanie zamówień, prezentacja pracy w grupie, np. zebranie, narada, spotkanie robocze.

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Nazwa projektu: E-ZASOBY

Data publikacji: 2017

Rok wydania: 2017

Zawartość pakietu: teksty, filmy, animacje, ćwiczeni, gry dydaktyczne, słowniki, scenariusze zajęć, poradnik metodyczny

Rodzaj materiału: Materiały do nauki języków obcych

Opis

Zawarte w e-zasobach materiały są pomocą w doskonaleniu dotychczasowych umiejętności i sprawności językowych, a także w ich utrwalaniu. E-zasoby zawierają zróżnicowane materiały pod względem stopnia trudności, pracochłonności i czasochłonności. Materiały zawierają typowe sytuacje komunikacyjne, charakterystyczne dla środowiska pracy danego zawodu: komunikacja z klientami i usługodawcami, wymiana doświadczeń pomiędzy lesnikami i operatorami maszyn leśnych, prowadzenie dialogu na temat wykonywanych czynności, udzielanie rad, współpraca, przekazywanie wiedzy, wydawanie poleceń, prezentacja oferty nadleśnictwa, wskazywanie walorów produktów, przygotowywanie materiałów reklamowych, korespondencja zewnętrzna: tworzenie zapytań ofertowych, składanie zamówień, prezentacja pracy w grupie, np. zebranie, narada, spotkanie robocze.
Materiały do nauki branżowego języka angielskiego dla uczniów kształcących się na kierunkach: operator maszyn leśnych i technik leśnik
Odbiorcy:
uczniowie kierunków: operator maszyn leśnych technik leśnik
Tagi:

Inne publikacje z 2017