Elwira Wilczyńska

pl

Elwira Wilczyńska

Elwira Wilczyńska ur. w 1986 r w Drawsku Pomorskim. Magister filologii polskiej i licencjat etnologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz doktor nauk humanistycznych w zakresie historii.

01.07.2019
1 minutę read

Jej zainteresowania badawcze oscylują wokół mentalności ludności wiejskiej na przełomie XIX i XX w. W szczególności zajmuje ją tradycyjny folklor ustny w jego antropologicznym i historycznym wymiarze oraz pamiętnikarstwo chłopskie jako źródło do poznania kultury wsi polskiej. Organizatorka konferencji naukowych oraz imprez popularnonaukowych, w latach 2010-2015 członek Koła Naukowego Folklorystów UMK. Publikowała m.in. w „Literaturze Ludowej”, „Roczniku Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu” i „Roczniku Antropologii Historii”.

„Diabli z czubami” to wynik kilkuletnich badań prowadzonych w czasie studiów doktoranckich. Publikacja jest skróconą wersją rozprawy doktorskiej napisanej pod kierunkiem  dr hab. Violetty Wróblewskiej, prof. UMK w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK.

Wydana publikacja konkursowa: Diabli z czubami. Niemcy oczami polskich chłopów w XIX i na początku XX wieku

Konkurs "Polska wies - dziedzictwo i przyszłość"