Film edukacyjny "Ograniczenie rozpraszania związków azotu w gospodarstwie rolnym"

en

Film edukacyjny "Ograniczenie rozpraszania związków azotu w gospodarstwie rolnym"

Autorzy:
Wojciech Krawczyk

Celem kursu jest przedstawienie znaczenia jakie odgrywają w środowisku przyrodniczym azot i fosfor, jako pierwiastki biogenne, decydujące o przebiegu podstawowych funkcji życiowych roślin i zwierząt. Podkreślenie ważności sektora rolniczego w ograniczeniu rozpraszania związków azotu i fosforu z produkcji roślinnej i zwierzęcej w kontekście ochrony środowiska przyrodniczego i zdrowia człowieka.

Źródło finansowania: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Komisja Europejska

Nazwa projektu: LIFE Pilica

Rok wydania: 2023

Rodzaj materiału: Film edukacyjny

Opis

Celem kursu jest przedstawienie znaczenia jakie odgrywają w środowisku przyrodniczym azot i fosfor, jako pierwiastki biogenne, decydujące o przebiegu podstawowych funkcji życiowych roślin i zwierząt. Podkreślenie ważności sektora rolniczego w ograniczeniu rozpraszania związków azotu i fosforu z produkcji roślinnej i zwierzęcej w kontekście ochrony środowiska przyrodniczego i zdrowia człowieka.