Film edukacyjny "Rolnictwo konserwujące"

en

Film edukacyjny "Rolnictwo konserwujące"

Autorzy:
Tomasz Piechota

Najistotniejszym w omawianych zagadnieniach jest zrozumienie długofalowych skutków stosowanych praktyk, które w dłuższym okresie prowadzą do znacznych zmian we właściwościach wodnych gleby i efektywności jej wykorzystania przez rośliny.

Źródło finansowania: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Komisja Europejska

Nazwa projektu: LIFE Pilica

Rok wydania: 2023

Rodzaj materiału: Film edukacyjny

Opis

Najistotniejszym w omawianych zagadnieniach jest zrozumienie długofalowych skutków stosowanych praktyk, które w dłuższym okresie prowadzą do znacznych zmian we właściwościach wodnych gleby i efektywności jej wykorzystania przez rośliny.

Inne publikacje z 2023

Multimedialna wersja broszury "Gospodarka nawozowa a ochrona wód"

Materiał stanowi multimedialny skrót broszury "Gospodarka nawozowa a ochrona wód" z dynamicznymi przejściami między jej częściami.

Forma ta pozwala z łatwościa odnaleźć interesujące odbiorcę informacje, jednocześnie zachowując ich interesującą graficzną formę.

Przeglądaj