Film edukacyjny "Różnorodność biologiczna w gospodarstwie rolnym"

en

Film edukacyjny "Różnorodność biologiczna w gospodarstwie rolnym"

Autorzy:
Hubert Piórkowski

Głównym celem kursu jest opanowanie przez uczniów pojęć dotyczących różnorodności biologicznej (np. biotop, ekosystem, siedlisko przyrodnicze, usługi ekosystemowe, wskaźniki bioróżnorodności).

Źródło finansowania: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Komisja Europejska

Nazwa projektu: LIFE Pilica

Rok wydania: 2023

Rodzaj materiału: Film edukacyjny

Opis

Głównym celem kursu jest opanowanie przez uczniów pojęć dotyczących różnorodności biologicznej (np. biotop, ekosystem, siedlisko przyrodnicze, usługi ekosystemowe, wskaźniki bioróżnorodności).

Inne publikacje z 2023