Film edukacyjny "Rozwiązania oparte na przyrodzie jako narzędzia w ograniczaniu zanieczyszczeń rolniczych do wód powierzchniowych i gruntowych"

en

Film edukacyjny "Rozwiązania oparte na przyrodzie jako narzędzia w ograniczaniu zanieczyszczeń rolniczych do wód powierzchniowych i gruntowych"

Autorzy:
Małgorzata Łapińska

Celem kursu jest przedstawienie uczniom rozwiązań opartych na przyrodzie, jako narzędzi w ograniczaniu zanieczyszczeń rolniczych do wód powierzchniowych i gruntowych.

Źródło finansowania: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Komisja Europejska

Nazwa projektu: LIFE Pilica

Rok wydania: 2023

Rodzaj materiału: Film edukacyjny

Opis

Celem kursu jest przedstawienie uczniom rozwiązań opartych na przyrodzie, jako narzędzi w ograniczaniu zanieczyszczeń rolniczych do wód powierzchniowych i gruntowych.