Film "ZAMYKANIE OBIEGU BIOGENÓW W GOPOSDARSTWIE ROLNYM" cz. 3 JAK PRZECHOWYWAĆ NAWOZY NATURALNE I KISZONKI W GOSPODARSTWIE?

en

Film "ZAMYKANIE OBIEGU BIOGENÓW W GOPOSDARSTWIE ROLNYM" cz. 3 JAK PRZECHOWYWAĆ NAWOZY NATURALNE I KISZONKI W GOSPODARSTWIE?

Autorzy:
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Zawarte w filmie informacje dostarczają rolnikom i doradcom nowej wiedzy na temat m.in. najnowszych, stosowanych w gospodarstwach praktyk, służących ochronie wód oraz oddziaływaniu produkcji zwierzęcej na środowisko. A ponadto, zachęcają do propagowania i wdrażania zasad zrównoważonego rolnictwa. Filmstanowi również jedną z pomocy edukacyjnych, wspomagających wdrażanie Programu azotanowego i nowego Prawa wodnego. Obok zagadnień związanych z chowem zwierząt i nawożeniem, film odnosi się w swojej treści również do podstawowych kwestii znaczenia wody dla rolnictwa, a w szczególności tak dotkliwego w ostatnich latach jej deficytu.

Źródło finansowania: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Nazwa projektu: Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód

Data publikacji: 28.05.2019

Rok wydania: 2019

Rodzaj materiału: Film edukacyjny

Opis

Zawarte w filmie informacje dostarczają rolnikom i doradcom nowej wiedzy na temat m.in. najnowszych, stosowanych w gospodarstwach praktyk, służących ochronie wód oraz oddziaływaniu produkcji zwierzęcej na środowisko. A ponadto, zachęcają do propagowania i wdrażania zasad zrównoważonego rolnictwa. Filmstanowi również jedną z pomocy edukacyjnych, wspomagających wdrażanie Programu azotanowego i nowego Prawa wodnego. Obok zagadnień związanych z chowem zwierząt i nawożeniem, film odnosi się w swojej treści również do podstawowych kwestii znaczenia wody dla rolnictwa, a w szczególności tak dotkliwego w ostatnich latach jej deficytu.
Uzupełniający film do poradnika "Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód"
Dyrektywa azotanowa, dobre praktyki rolnicze dotyczące zrównoważonego nawożenia azotem I przechowywania nawozów naturalnych
Odbiorcy:
rolnicy
doradcy rolni
uczniowie szkół rolniczych
nauczyciele szkół rolniczych
Tagi:

Inne publikacje z 2019