I Edycja

en

I Edycja

04.11.2021
2 minuty czytania

NADESŁANE PRACE

I edycja konkursu wzbudziła duże zainteresowanie wśród mieszkańców całej Polski, którym bliska jest problematyka wsi i rolnictwa. Do konkursu zgłoszono 48 prac, spośród których do oceny merytorycznej zostały zakwalifikowane 43 opracowania: 17 w pierwszej kategorii i 26 w kategorii drugiej. Prace nadesłali ludzie nauki, studenci badający zjawiska społeczne i ekonomiczne w rolnictwie oraz osoby zainteresowane poznawaniem historii, tradycji i życia mieszkańców wsi. Na uwagę zasługuje różnorodność opracowań, wśród których znalazły się m.in. prace poruszające problemy związane z rolnictwem i polską wsią, monografie poszczególnych miejscowości, wspomnienia, albumy fotograficzne dokumentujące życie wsi i jej mieszkańców. Należy podkreślić wysoki poziom merytoryczny prac, bogactwo wykorzystanych źródeł, zarówno pisanych, jak i mówionych, będących głównie relacjami mieszkańców poszczególnych miejscowości.

ROZTRZYGNIĘCIE

W pierwszej kategorii obejmującej prace naukowe, popularno-naukowe i inne prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi, laureatem został pan Krystian Połomski za pracę „Miejsce i przestrzeń. Krajobraz w doświadczeniu mieszkańców Bieszczadzkiego Parku Narodowego”. Jak napisał przewodniczący Kapituły prof. Jerzy Wilkin „Jest to połączenie rozprawy naukowej z relacją przeżywania szczególnego doświadczenia obcowania z przestrzenią przyrodniczą i społeczną Bieszczad.”

W drugiej kategorii, obejmującej prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, zbiory zdjęć, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi, laureatką została pani Dorota Kostecka za pracę „Maliszewo dawniej i dziś”. Praca ta w nader interesujący sposób ukazuje historię położonej na ziemi dobrzyńskiej wsi Maliszewo przez pryzmat życia, a więc pracy i świętowania, jej dawnych i obecnych mieszkańców.

Wyróżnione opracowania zostaną wydane w formie książki w dużym nakładzie przez Wydawnictwo Naukowe Scholar, natomiast ich autorzy otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 5 tysięcy zł. Promocja publikacji i wręczenie nagród laureatom odbędzie się w czasie uroczystej gali planowanej na 14 kwietnia 2010 r.

 LAUREACI

1 edycja polomski
Krystian Połomski
1 edycja ok+éadka polomski
Tytuł pracy: „Miejsce i przestrzeń. Krajobraz w doświadczeniu mieszkańców Bieszczadzkiego Parku Narodowego”

 

1 edycja kostecka
Dorota Kostecka
1 edycja ok+éadka kostecka
Tytuł pracy: „Maliszewo dawniej i dziś”