Seminarium w Koprzywnicy - rejestracja

en

Seminarium w Koprzywnicy - rejestracja

25.08.2022
1 minutę czytania

„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE”. OPERACJA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH SCHEMATU II POMOCY TECHNICZNEJ „KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH” PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020. PLAN OPERACYJNY NA LATA  2022–2023. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 - MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

 Hotel Aubrecht

 Mapa dojazdu

 

W celu rejestracji na seminarium „Środowiskowe i klimatyczne konsekwencje intensyfikacji, skali i koncentracji produkcji rolniczej”, które odbędzie się w terminie 26.09.2022 - 28.09.2022  w Koprzywnicy, w Hotelu Aubrecht (Koprzywnica 4, 77-320 Koprzywnica)  należy wypełnić poniższy formularz:

 

Klauzula informacyjna


Poprzedni artykuł