Lokalny System Monitoringu Wód

en

Lokalny System Monitoringu Wód

Autorzy:
Wojciech Frątczak
Katarzyna Izydorczyk

Prezentacja stanowi wstęp teoretyczny dla uczniów do samodzielnego stworzernia lokalnego systemu monitoringu wód. Przybliża problem zanieczyszczenia wód pochodzenia rolniczego oraz pokazuje metody przygotowania istalacji do poboru prób, sam pobór, analizę próbek oraz sposób interpretacji zebranych wyników.

Źródło finansowania: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Nazwa projektu: Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności

Data publikacji: 21.11.2019

Rok wydania: 2019

Rodzaj materiału: Prezentacja

Format: pdf

Opis

Prezentacja stanowi wstęp teoretyczny dla uczniów do samodzielnego stworzernia lokalnego systemu monitoringu wód. Przybliża problem zanieczyszczenia wód pochodzenia rolniczego oraz pokazuje metody przygotowania istalacji do poboru prób, sam pobór, analizę próbek oraz sposób interpretacji zebranych wyników.
Prezentacja powstała na podtrzeby warsztatów z uczniami
Źródła zanieczyszczeń wód pochodzenia rolniczego oraz metody ich pomiaru i analiza wyników tych pomiarów.
Odbiorcy:
uczniowie szkół rolniczych
nauczyciele szkół rolniczych
Tagi:

Inne publikacje z 2019