Materiały konferencyjne "Ochrona wód jako element zrównoważonego rolnictwa. Wyzwania w kształceniu młodych rolników w aspekcie nowej Wspólnej Polityki Rolnej i zmian klimatu"

en

Materiały konferencyjne "Ochrona wód jako element zrównoważonego rolnictwa. Wyzwania w kształceniu młodych rolników w aspekcie nowej Wspólnej Polityki Rolnej i zmian klimatu"

Autorzy:
Katarzyna Izydorczyk
Wojciech Krawczyk
Tomasz Piechota
Marek Rudziński
Grzegorz Dziubanek
Agnieszka Kowalczyk
Ewa Burszta-Adamiak
Beata Grabowska

Źródło finansowania: Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Nazwa projektu: Ochrona zasobów wodnych i racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie w kontekście zmian klimatu

Rok wydania: 2023

Liczba stron: 89

Rodzaj materiału: Materiały konferencyjne

Opis

.

Materiały konferencyjne przygotowane w ramach operacji Ochrona zasobów wodnych i racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie w kontekście zmian klimatu współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Inne publikacje z Ochrona zasobów wodnych i racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie w kontekście zmian klimatu