Materiały konferencyjne "Zachowanie bioróżnorodności i ochrona wód w krajobrazie rolniczym"

en

Materiały konferencyjne "Zachowanie bioróżnorodności i ochrona wód w krajobrazie rolniczym"

Autorzy:
Wojciech Krawczyk
Tomasz Piechota
Michał Ceran
Łukasz Pietrzak
Małgorzata Bogucka-Szymalska
Ewa Witkowska

Materiały konferencyjne z konferencji "Zachowanie bioróżnorodności i ochrona wód w krajobrazie rolniczym", która odbyła się w Warszawie w dniach 13-14 kwietnia 2023 r.

Źródło finansowania: Komisja Europejska

Nazwa projektu: LIFE Pilica

Rok wydania: 2023

Liczba stron: 22

Rodzaj materiału: Materiały konferencyjne

Opis

Materiały konferencyjne z konferencji "Zachowanie bioróżnorodności i ochrona wód w krajobrazie rolniczym", która odbyła się w Warszawie w dniach 13-14 kwietnia 2023 r.