Materiały szkoleniowe "Zachowanie bioróżnorodności i ochrona wód w krajobrazie rolniczym"

en

Materiały szkoleniowe "Zachowanie bioróżnorodności i ochrona wód w krajobrazie rolniczym"

Autorzy:
Marek Krysztoforski
Wojciech Frątczak
Katarzyna Izydorczyk
Szymon Kielan
Katarzyna Krakowska
Piotr Wypych
Ewa Witkowska
Ewa Kłosińska
Maciej Sobański
Zbigniew Kołudzki
Sebastian Ratajski
Anna Sawicka

Materiały szkoleniowe przygotowane w ramach projektu pn.„Wdrażanie Planu Gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni Pilicy” LIFE19 IPE/PL/000005 o akronimie IP LIFE PL PILICA BASIN CTRL.

Źródło finansowania: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Komisja Europejska

Nazwa projektu: LIFE Pilica

Rok wydania: 2024

Liczba stron: 49

Rodzaj materiału: Materiały szkoleniowe

Opis

Materiały szkoleniowe przygotowane w ramach projektu pn.„Wdrażanie Planu Gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni Pilicy” LIFE19 IPE/PL/000005 o akronimie IP LIFE PL PILICA BASIN CTRL.