Metody ochrony i racjonalnej gospodarki wodnej w rolnictwie i na obszarach wiejskich

en

Metody ochrony i racjonalnej gospodarki wodnej w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Autorzy:
Jerzy Kozyra
Marek Krysztoforski
Rafał Wawer
Piotr Bugajski

Celem publikacji jest merytoryczne wsparcie rolników i doradców rolnych oraz pracowników samorządów lokalnych w zakresie szeroko pojętej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich, począwszy od gromadzenia zasobów wody, poprzez jej oszczędne zużycie, po ograniczenie emisji zanieczyszczeń wód powierzchniowych i gruntowych wywoływanych przez produkcję rolniczą, które pogarszają jakość zasobów, a często zagrażają zdrowiu ludności. Poruszono zagadnienia zmian klimatu i ich przewidywanego wpływu na dostępność wody dla rolnictwa w kontekście potrzeby zwiększenia retencji wód na obszarach wiejskich.

Źródło finansowania: Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Nazwa projektu: Racjonalna i zasobooszczędna gospodarka zasobami w rolnictwie i na obszarach wiejskich

ISBN: 978-83-948924-0-1

Data publikacji: 11.10.2017

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 46

Rodzaj materiału: Publikacja

Format: pdf

Opis

Celem publikacji jest merytoryczne wsparcie rolników i doradców rolnych oraz pracowników samorządów lokalnych w zakresie szeroko pojętej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich, począwszy od gromadzenia zasobów wody, poprzez jej oszczędne zużycie, po ograniczenie emisji zanieczyszczeń wód powierzchniowych i gruntowych wywoływanych przez produkcję rolniczą, które pogarszają jakość zasobów, a często zagrażają zdrowiu ludności. Poruszono zagadnienia zmian klimatu i ich przewidywanego wpływu na dostępność wody dla rolnictwa w kontekście potrzeby zwiększenia retencji wód na obszarach wiejskich.
Mała rentencja na terenach roniczych, gospodarka wodna w uprawie, sposoby ograniczania zanieczyszczeń wód, przydomowe oczyszczalnie ścieków, ochrona wód w programach rolno-środowiskowych
Odbiorcy:
rolnicy
doradcy rolni
przedstawiciele samorządów lokalnych
Tagi:

Inne publikacje z 2017