Migranci z miast oraz ich sąsiedzi. Swojskość, obcość, codzienność.

en

Migranci z miast oraz ich sąsiedzi. Swojskość, obcość, codzienność.

Książka nagrodzona w XI edycji konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość ” w kategorii prac naukowych (m.in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi.

06.07.2021
1 minutę czytania

Warto odbyć razem z Autorką podróże badawcze po ziemi świętokrzyskiej, po jej regionalnej ojczyźnie, odsłaniać wraz z nią specyfikę społeczną wybranych do badań terenowych przestrzeni trzech wsi, trzech społeczności wiejskich. Odkrywać, jak różne typy wsi ziemi świętokrzyskiej, a w nich „miejscowi”, zorientowani na podtrzymywanie tradycji lokalnych, i „nowi”, przybysze z zewnątrz, posługujący się nieco innymi kodami kulturowymi – radzą sobie z nowymi wyzwaniami, jak je oswajają. Obserwować, jak przybysze występują w roli łączników – interpretatorów tego co tradycyjne i ponowoczesne, lokalne i globalne, oddolne i odgórne, swojskie i inne lub „cudze” a nawet „wrogie”.

Prof. dr. hab. Joanna Kurczewska

Przedmiotem moich analiz są przemiany społeczno-kulturowe współczesnej wsi polskiej na przykładzie województwa świętokrzyskiego, ze szczególną koncentracją na kwestiach migracji z miast do wsi. Migracje te w XXI w. stały się ważnym czynnikiem przekształcającym rzeczywistość wielu społeczności wiejskich. (...)

 

Autor: Anna Wrona

ISBN: 9788366470187

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 2021

Liczba stron: 400

Uwagi: wydanie pierwsze

Oprawa: twarda, szycie

Format: A-5


Poprzedni artykuł Następny artykuł