Multimedialne materiały edukacyjne

en

Multimedialne materiały edukacyjne

25.04.2023
2 minuty czytania

Głównym celem materiałów stworzonych przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa jest edukacja z zakresu prowadzenia zrównoważonego rolnictwa, ochrony środowiska, w tym w szczególności ochrony wód i zachowania bioróżnorodności w krajobrazie rolniczym, ograniczania zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł rolniczych oraz dobrych praktyk rolniczych.

Multimedialne materiały edukacyjne stanowią pomoc dydaktyczną w kształceniu uczniów na kierunkach rolniczych. Treści zawarte w multimediach są zróżnicowane pod względem stopnia trudności, pracochłonności i czasochłonności. Materiały można dobierać według poziomu wiedzy, a także potrzeb uczniów, wybierając poszczególne moduły kursów. Materiały mają za zadanie uatrakcyjnić zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, rozwijać treści zawarte w podręcznikach szkolnych i zwrócić uwagę ucznia na środowiskowe aspekty prowadzenia działalności rolniczej, a także podwyższać świadomość uczniów z zakresu prowadzenia zrównoważonego rolnictwa oraz przygotowywać ich do zmian i wyzwań zachodzących w rolnictwie.

 

Autorzy

Wojciech Krawczyk, Małgorzata Łapińska, Tomasz Piechota, Hubert Piórkowski, Marek Rycharski

 

Tematy kursów

 • Zasoby wodne: Cykl hydrologiczny i zasoby wodne dla rolnictwa w aspekcie zmian klimatu. Retencja wody w krajobrazie rolniczym i jej znaczenie dla rolnictwa i przyrody. Mała retencja jako kluczowa metoda poprawy struktury bilansu wodnego w krajobrazie. Dobre praktyki.
  Autor: dr Marek Rycharski
 • Rozwiązania oparte na przyrodzie, jako narzędzia w ograniczaniu zanieczyszczeń rolniczych do wód powierzchniowych i gruntowych.
  Autor: dr Małgorzata Łapińska
 • Znaczenie rozpraszania związków biogennych pochodzenia rolniczego dla zdrowia człowieka i środowiska przyrodniczego.
  Autor: dr Wojciech Krawczyk
 • Różnorodność biologiczna w krajobrazie rolniczym
  Autor: dr Hubert Piórkowski
 • Rola agrotechniki w poprawie gospodarki wodnej w produkcji roślinnej
  Autor: dr hab. inż. Tomasz Piechota

 

Zawartość kursu

 • 3 moduły tematyczne,
 • film edukacyjny,
 • 2 animacje,
 • 3 gry edukacyjne,
 • słownik pojęć,
 • test wiedzy,
 • ćwiczenia utrwalające materiał.

Poprzedni artykuł Następny artykuł