Obserwacja kozic

en

Obserwacja kozic

11.05.2016
4 minuty czytania

Inicjatywa: „Obserwacja kozic i innych rzadkich zwierząt m. in. ssaków, ptaków, płazów itd. w Masywie Śnieżnika”
Pomysłodawca:
 Stowarzyszeniem Aktywizacji i Integracji Społecznej w Stroniu Śląskim
Lokalizacja: Masyw Śnieżnika
Termin realizacji: 09/2015-05/2016

Opis napotkanego problemu: Kozica w Polsce występuje w dwóch miejscach: w Tatrach i w Masywie Śnieżnika. Obecnie jej populacja w Tatrach wynosi ponad 200 osobników. Corocznie odbywa się liczenie ilości osobników tej populacji czyli kozicy tatrzańskiej. Natomiast w Masywie Śnieżnika występuje populacja kozicy sudeckiej. Jest to mała populacja, która w Masyw Śnieżnika przeszła w 1972 roku z Jesieników (Czechy), a do Jesienników została sprowadzona na początku XX wieku z Alp. Kierdel czyli rodzina kozic to widoczna hierarchia, z wyraźnie zarysowaną rolą poszczególnych osobników w stadzie. W Masywie Śnieżnika corocznie prowadzone jest liczenie kozic, które pokazuje populację małą, liczącą ponad 20 osobników. Taka mała populacja to zagrożenie dla samej siebie ze względu na chów wsobny, choroby genetyczne, mutacje itp. Mając na uwadze dobrą kondycję kozicy sudeckiej, jej dalszy rozwój należy podjąć działania zmierzające do zwiększenia populacji i poprawienia puli genowej. Żeby podjąć takie działania należy zbadać i przyjrzeć się jak obecnie funkcjonuje ten kierdel, jakie preferuje rośliny w swojej diecie, co stanowi jej zagrożenie, dlaczego liczebność kozicy w Sudetach Wschodnich nie wzrasta pomimo tego, że nie ma szczytowych drapieżców np. wilk, ryś. Dotychczasowa wiedza na temat kozic w Sudetach nie jest kompleksowa, wynika ona ze sporadycznych, przypadkowych obserwacji.

IMG_4809

 Działania:

  • zakup sprzętu do monitoringu kozicy i innych zwierząt w Masywie Śnieżnika
  • przygotowanie raportu
  • działania edukacyjne
    IMG_4807

Rezultaty: Inicjatywa polega na obserwacji kozic, a przy okazji innych gatunków ssaków oraz ptaków. Monitoring dostarcza informacji na temat relacji zwierząt z różnych gatunków, kto jak zaznacza swoje terytorium, jak odbywa się na tym terenie penetracja ptactwa, ostrzeganie przed niebezpieczeństwem, migracja zwierząt, sezonowość intensywności żerowania, preferencje żywieniowe  itp. Na koniec projektu zostanie opracowany raport z prowadzonych obserwacji, który będzie skierowany do koordynatorów szkół. Monitoring w Masywie Śnieżnika (na obszarze Nadleśnictwa Lądek Zdrój), w miejscach, gdzie można spotkać kozicę, pozwoli uzyskać informacje na temat: funkcjonowania tej rasy w górskich sudeckich warunkach, o przystosowaniach gatunku do przetrwania w miejscach niebezpiecznych, pozwoli odpowiedzieć na pytanie o preferencje pokarmowe tego gatunku.

Inicjatywa "Obserwacja kozic i innych rzadkich zwierząt m. in. Ssaków, ptaków, płazów itd. w Masywie Śnieżnika” pomysłu Stowarzyszeniem Aktywizacji i Integracji Społecznej w Stroniu Śląskim jest realizowana w ramach projektu „Lokalne ekologiczne inicjatywy obywatelskie – razem dla środowiska” Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa i sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU 

W ramach projektu zakupiono następujący sprzęt:

- kamery (fotopułapki) – 2 szt. z rejestracją oraz z modemem 3G,
- karta pamięci SD 32 GB, 2 szt.,
- laptop Lenovo
- dysk do nagrań Western Digital

 Sprzęt zamontowano w Kletnie, kamieniołom nr 1, zbocza kamieniołomu, załomy skalne, miejsca trudno dostępne

Od października 2015- do maja 2016 trwała obserwacja kozic i innych zwierząt jeleni, jeży itd.

Filmy oraz zdjęcia, które powstały były upowszechniane w internecie na  stronie  , www.rdlp.wroclaw.lasy.gov.pl , www.ladek.wroclaw.lasy.gov.pl

Dzięki obserwacji powstał raport zawierający opis zachowań kozic w Masywie Śnieżnika, opis siedlisk gdzie bytują i jakie mają preferencje pokarmowe i jak się zachowują.

RAPORT

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono szereg działań edukacyjnych:

W terminie styczeń – maj 2016 roku odbyły się zajęcia w Izbie Edukacji Ekologicznej – 50 osób, w zajęciach brali udział uczniowie Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim, Szkoła Podstawowa w Lądku Zdrtoju, Szkoła Podstawowa w Trzebieszowicach, w czasie zajęć zaprezentowano i omówiono filmiki i zdjęcia. Przeprowadzono warsztaty o piętrach roślinności w Masywie Śnieżnika, o faunie i florze.

 

Zorganizowano szkolenie dla 50 osób, Szkoła Podstawowa w Stroniu Śląskim – uczniowie kl. IV do VI, omówienie projektu monitoringu kozicy w Sudetach.

Przeprowadzono konkurs plastyczny pn. Kozice i inne rzadkie gatunki zwierząt w Masywie Śnieżnika. Wpłynęło 50 prac prac, 25 z nich zostało nagrodzonych. Nagrodami w konkursie były publikacje książkowe, atlasy przyrodnicze o ptakach, o faunie i florze, opowieści przyrodnicze mrówki Zofii itp. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 10 maj 2016 rok w Centrum Edukacji i Kultury w Stroniu Ślaskim, podczas którego zaprezentowano prace plastyczne złożone w konkursie. Można je było podziwiać na wystawie w Centrum Edukacji i Kultury w Stroniu Śląskim od maja do września 2016.

Na podstawie prowadzonych obserwacji powstał raport na temat: Obserwacja kozic i innych rzadkich zwierząt m. in. Ssaków, ptaków, płazów itd. w Masywie Śnieżnika na terenie Sudetów Wschodnich w Masywie Śnieżnika. Teren ten objęty jest następującymi formami ochrony przyrody: Obszar Natura 2000 – Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika (PLH 020016), i Śnieżnicki Park Krajobrazowy, rezerwat przyrody „Jaskinia Niedźwiedzia” – maj 2016, który został upowszechniony przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.

Odbyły się również spotkania informacyjne nt. realizacji projektu i jego efektów. W spotkaniach wzięli udział: podopieczni Centrum Psychiatrii w Stroniu Śląskim, Zakładu Karnego w Kłodzku, uczniowie szkoły podstawowej w Stroniu Śląskim oraz Liceum Ogólnokształcącego z Lądka Zdroju. Łącznie w spotkaniach uczestniczyło ok. 200 osób.

Prowadzone były również grupowe zajęcia w terenie w celu pokazania śladów i tropów kozic i innych zwierząt występujących w Masywie Śnieżnika.

FILMY

 

 


Poprzedni artykuł Następny artykuł