Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych na terenach wiejskich

en

Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych na terenach wiejskich

Autorzy:
Piotr Bugajski
Agnieszka Bednarek
Ryszard J. Chróst
Magdalena Gajewska
Krzysztof Jóźwiakowski
Katarzyna Kołecka
Alina Kowalczyk-Juśko
Waldemar Mioduszewski
Paweł Pietraszek
Jacek M. Pijanowski
Waldemar Siuda
Tadeusz Siwiec
Maciej Zalewski

Publikacja traktująca zarządzanie zasobami wodnymi w wielu aspketach: aspekcie zmian klimatycznych, problemu retencji wody, ochrony przeciwpowodziowej, zwiększanie odporności rolnictwa na susze rolniczą, problemów rozwoju sieci wodno-ściekowej na teenach wiejskich, problemu pogarszania się jakości wód powierzchniowych i podziemnych w Polsce, aspektu prawnego zarówno w prawie krajowym jak i międzynarodowym.

Źródło finansowania: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Nazwa projektu: Racjonalna i zasobooszczędna gospodarka zasobami w rolnictwie i na obszarach wiejskich

ISBN: 978-83-940864-9-7

Data publikacji: 11.10.2017

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 113

Rodzaj materiału: Publikacja

Format: pdf

Opis

Publikacja traktująca zarządzanie zasobami wodnymi w wielu aspketach: aspekcie zmian klimatycznych, problemu retencji wody, ochrony przeciwpowodziowej, zwiększanie odporności rolnictwa na susze rolniczą, problemów rozwoju sieci wodno-ściekowej na teenach wiejskich, problemu pogarszania się jakości wód powierzchniowych i podziemnych w Polsce, aspektu prawnego zarówno w prawie krajowym jak i międzynarodowym.
Publikacja stanowijedną z trzech publikacji FDPA poświęconą racjonalnej i zasobooszczednej gospodarce.
Metody ochrony środowisk wodnych w krajobrazie rolniczym, ochrona terenów rolnych przed suszami i powodziami.
Odbiorcy:
rolnicy
doradcy rolni
Tagi:

Inne publikacje z 2017