Ochrona zasobów wodnych i racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie w kontekście zmian klimatu

en

Ochrona zasobów wodnych i racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie w kontekście zmian klimatu

Autorzy:
Katarzyna Izydorczyk
Wojciech Krawczyk
Tomasz Piechota
Marek Rudziński
Agnieszka Kowalczyk

Publikacja powstała w ramach operacji „Ochrona zasobów wodnych i racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie w kontekście zmian klimatu” realizowanej przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa i współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Poradnik poświęcony jest takim tematom jak:

  • Zmiany klimatu w kontekście rolnictwa
  • Podstawowe zagadnienia związane z gospodarką wodną terenów rolniczych,
  • Wpływ rolnictwa na ilość i jakość zasobów wodnych,
  • Ograniczenie zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł rolniczych i rola rolnika w tym procesie,
  • Gromadzenie i gospodarowanie wodami opadowymi w gospodarstwie rolnym.

Publikacja zawiera również rozdział Nauczanie w szkołach rolniczych o zmianach klimatu i racjonalnym gospodarowaniu zasobami wodnymi adresowany do nauczycieli, gdzie wskazano, na jakim etapie kształcenia, w jakich zawodach i na jakich przedmiotach oraz jakimi metodami powinno przekazywać się treści dotyczące zrównoważonego rolnictwa.

 

Pobierz teraz

Źródło finansowania: Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Nazwa projektu: Ochrona zasobów wodnych i racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie w kontekście zmian klimatu

ISBN: 978-83-956926-6-6

Rok wydania: 2022

Liczba stron: 92

Rodzaj materiału: Publikacja

Opis

Publikacja powstała w ramach operacji „Ochrona zasobów wodnych i racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie w kontekście zmian klimatu” realizowanej przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa i współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Poradnik poświęcony jest takim tematom jak:

  • Zmiany klimatu w kontekście rolnictwa
  • Podstawowe zagadnienia związane z gospodarką wodną terenów rolniczych,
  • Wpływ rolnictwa na ilość i jakość zasobów wodnych,
  • Ograniczenie zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł rolniczych i rola rolnika w tym procesie,
  • Gromadzenie i gospodarowanie wodami opadowymi w gospodarstwie rolnym.

Publikacja zawiera również rozdział Nauczanie w szkołach rolniczych o zmianach klimatu i racjonalnym gospodarowaniu zasobami wodnymi adresowany do nauczycieli, gdzie wskazano, na jakim etapie kształcenia, w jakich zawodach i na jakich przedmiotach oraz jakimi metodami powinno przekazywać się treści dotyczące zrównoważonego rolnictwa.

 

Pobierz teraz

Inne publikacje z 2022