Odnawialne źródła energii dla domu i biznesu

Odnawialne źródła energii dla domu i biznesu

Autorzy:
Zdzisław Ginalski

Publikacja zawiera przegląd możliwych do stosowania w gospodarstwie rolnym źródeł energii oddnawialnej takiej jak: rośliny energetyczne, biopaliwo, biogazownie, energia wiatrowa, energia słoneczna czy energia wody. Znajdują sie w niej również uwagi praktyczne dla osób zainteresowanych zakupem instalacji do produkcji odnawialnej energii oraz analizę ekonomiczną takiego przedsięwzięcia.

Źródło finansowania: Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Nazwa projektu: Odnawialne źródła energii dla domu i biznesu

Data publikacji: 2010

Rok wydania: 2010

Liczba stron: 32

Rodzaj materiału: Broszura

Format: pdf

Opis

Publikacja zawiera przegląd możliwych do stosowania w gospodarstwie rolnym źródeł energii oddnawialnej takiej jak: rośliny energetyczne, biopaliwo, biogazownie, energia wiatrowa, energia słoneczna czy energia wody. Znajdują sie w niej również uwagi praktyczne dla osób zainteresowanych zakupem instalacji do produkcji odnawialnej energii oraz analizę ekonomiczną takiego przedsięwzięcia.
Odnawialne źródła energii
Odbiorcy:
rolnicy
doradcy rolni
przedstawiciele samorządu terytorialnego
Tagi: