Odnawialne źródła energii i działania adaptacyjne do zmian klimatu w rolnictwie i na wsi – przykłady doświadczeń w UE

Odnawialne źródła energii i działania adaptacyjne do zmian klimatu w rolnictwie i na wsi – przykłady doświadczeń w UE

Autorzy:
Anna Grzybek
Jan Cebula
Leszek Karski
Czesław Koźmiński
Jacek Leśny
Leszek Łabędzki
Bożena Michalska
Janusz Olejnik
Roman Schefke
Maria Ruszkowska

Publikacja dotycząca wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w gospodarstwie rolnym. Znajdują się w niej informacje zarówno ogólne dotyczący m. in. zmian klimatu, prawnych aspektów korzystania z OZE, jak i szczegółowe dot. biogazowni w małych gospodarstwach, elektrowni wiatrowych czy korzystaniu z energii słonecznej. Publikacja zawiera także informacje na temat skutków nadmiernej produkcji energii z tradycyjnych źródeł np: ekstremalne zjawiska pogodowe, susze czy nowe choroby i agrofagi.

Źródło finansowania: Komisja Europejska

Nazwa projektu: Odnawialne źródła energii i działania adaptacyjne do zmian klimatu w rolnictwie i na wsi

ISBN: 978-83-5383-392-0

Data publikacji: 2009

Rok wydania: 2009

Liczba stron: 135

Rodzaj materiału: Publikacja

Format: pdf

Opis

Publikacja dotycząca wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w gospodarstwie rolnym. Znajdują się w niej informacje zarówno ogólne dotyczący m. in. zmian klimatu, prawnych aspektów korzystania z OZE, jak i szczegółowe dot. biogazowni w małych gospodarstwach, elektrowni wiatrowych czy korzystaniu z energii słonecznej. Publikacja zawiera także informacje na temat skutków nadmiernej produkcji energii z tradycyjnych źródeł np: ekstremalne zjawiska pogodowe, susze czy nowe choroby i agrofagi.
Rola i znaczenie odnawialnych źródeł energii w Unii Europejskiej i Polsce
Odbiorcy:
rolnicy
doradcy rolni
mieszkańcy wsi
Tagi: