Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód 2

en

Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód 2

Autorzy:
Marek Krysztoforski
Leszek Ciemniak
Wioletta Kmiećkowiak
Wojciech Krawczyk
Elżbieta Sowula-Skrzyńska

Materiały szkoleniowe dla doradców rolnych. Tematyka ich obejmuje: problem zanieczyszczenia wód azotem pochodzenia rolniczego, obowiązujące regulacje prawne, wymagania instyutcji kontrolnych, sposoby przechowywania nawozów naturalnych i kiszonek, finansowanie inwestycji związanych z wymaganiami Dyrektywy azotonowej, korzystanie z aplikacji programu nawozowego, bilansowanie azotu w gospodarstwie.

Źródło finansowania: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Nazwa projektu: Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód

Data publikacji: 08.01.2019

Rok wydania: 2019

Liczba stron: 52

Rodzaj materiału: Materiały szkoleniowe

Format: pdf

Opis

Materiały szkoleniowe dla doradców rolnych. Tematyka ich obejmuje: problem zanieczyszczenia wód azotem pochodzenia rolniczego, obowiązujące regulacje prawne, wymagania instyutcji kontrolnych, sposoby przechowywania nawozów naturalnych i kiszonek, finansowanie inwestycji związanych z wymaganiami Dyrektywy azotonowej, korzystanie z aplikacji programu nawozowego, bilansowanie azotu w gospodarstwie.
Materiały wykorzystywane na szkoleniach dla doradców rolnych w styczniu i lutym 2019.
Dyrektywa azotanowa, dobre praktyki rolnicze dotyczące zrównoważonego nawożenia azotem I przechowywania nawozów naturalnych
Odbiorcy:
doradcy rolni
Tagi:

Inne publikacje z 2019