Polska Wieś 2012

en

Polska Wieś 2012

Autorzy:
Jerzy Wilkin
Barbara Fedyszak-Radziejowska
Iwona Nurzyńska
Walenty Poczta
Monika Stanny
Izasław Frenkel
Artur Bołtromiuk
Krzysztof Pankowski
Krystyna Szafraniec

Raport prezentuje obraz szybko zmieniającej się wsi w Polsce, a zmiany te nabrały szczególnego przyspieszenia i zintensyfikowania po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku. W raporcie znajdujemy obraz przemian dokonujących się w rolnictwie i na obszarach wiejskich w okresie historycznego przełomu będącego rezultatem postsocjalistycznej transformacji systemowej i integracji europejskiej. Syntetyczny charakter raportu nie pozwala uwzględnić wszystkich ważnych sfer rozwoju wsi. Skoncentrowano się więc na sferach najważniejszych: przemianach demograficznych, sytuacji rolnictwa, przekształceniach struktury społeczno-ekonomicznej, kwestiach środowiskowych i ewolucji poglądów politycznych mieszkańców wsi.

Źródło finansowania: Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Nazwa projektu: Polska Wieś - raport o stanie wsi

ISBN: 978-83-7383-572-6

Data publikacji: 12.05.2012

Rok wydania: 2012

Liczba stron: 244

Rodzaj materiału: Raport o stanie wsi

Format: pdf

Opis

Raport prezentuje obraz szybko zmieniającej się wsi w Polsce, a zmiany te nabrały szczególnego przyspieszenia i zintensyfikowania po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku. W raporcie znajdujemy obraz przemian dokonujących się w rolnictwie i na obszarach wiejskich w okresie historycznego przełomu będącego rezultatem postsocjalistycznej transformacji systemowej i integracji europejskiej. Syntetyczny charakter raportu nie pozwala uwzględnić wszystkich ważnych sfer rozwoju wsi. Skoncentrowano się więc na sferach najważniejszych: przemianach demograficznych, sytuacji rolnictwa, przekształceniach struktury społeczno-ekonomicznej, kwestiach środowiskowych i ewolucji poglądów politycznych mieszkańców wsi.
Interdyscyplinarne podejście do tematyki polskiej wsi
Odbiorcy:
rolnicy
mieszkańcy wsi
przedstawiciele instytucji naukowych
przedstawiciele instytucji publicznych, przedstawiciele instytucji samorządowych
Tagi: