Polska Wieś 2014

en

Polska Wieś 2014

Autorzy:
Jerzy Kozyra
Grzegorz Siebielec
Jerzy Wilkin
Agnieszka Baer-Nawrocka
Barbara Fedyszak-Radziejowska
Iwona Nurzyńska
Walenty Poczta
Izasław Frenkel
Andrzej Czyżewski
Jerzy Głuszyński
Anna Matuszczak

Raport został wydany w 2014 r. w którym Polska obchodzi podwójny jubileusz: 25-lecie rozpoczęcia reform ustrojowych i 10-lecie akcesji do Unii Europejskiej. Oba te przełomowe i historyczne wydarzenia miały szczególne znaczenie dla obszarów wiejskich w naszym kraju. W kolejnych wydaniach raportów o stanie wsi przybliżany Czytelnikom jest dynamicznie zmieniający się, szczególnie po akcesji do UE w 2004 r., obraz rolnictwa i obszarów wiejskich. Wzorem lat poprzednich, w tegorocznym wydaniu raportu podjęte zostało ambitne wyzwanie prześledzenia zmian, jakie dokonały się na skutek postsocjalistycznych reform ustrojowych i gospodarczych;zmian wymuszonych przez trudny okres integrowania się Polski ze strukturami unijnymi, jak i tych, które obserwujemy w warunkach pełnoprawnego członkostwa i korzystania z dobrodziejstw polityk unijnych.To doskonały czas na podsumowanie osiągnięć i sukcesów, lecz także czas refleksji i wskazania tego, czego jeszcze nie udało się zrealizować.

Źródło finansowania: Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Nazwa projektu: Polska Wieś - raport o stanie wsi

ISBN: 978-83-7383-708-9

Data publikacji: 25.08.2014

Rok wydania: 2014

Liczba stron: 255

Rodzaj materiału: Raport o stanie wsi

Format: pdf

Opis

Raport został wydany w 2014 r. w którym Polska obchodzi podwójny jubileusz: 25-lecie rozpoczęcia reform ustrojowych i 10-lecie akcesji do Unii Europejskiej. Oba te przełomowe i historyczne wydarzenia miały szczególne znaczenie dla obszarów wiejskich w naszym kraju. W kolejnych wydaniach raportów o stanie wsi przybliżany Czytelnikom jest dynamicznie zmieniający się, szczególnie po akcesji do UE w 2004 r., obraz rolnictwa i obszarów wiejskich. Wzorem lat poprzednich, w tegorocznym wydaniu raportu podjęte zostało ambitne wyzwanie prześledzenia zmian, jakie dokonały się na skutek postsocjalistycznych reform ustrojowych i gospodarczych;zmian wymuszonych przez trudny okres integrowania się Polski ze strukturami unijnymi, jak i tych, które obserwujemy w warunkach pełnoprawnego członkostwa i korzystania z dobrodziejstw polityk unijnych.To doskonały czas na podsumowanie osiągnięć i sukcesów, lecz także czas refleksji i wskazania tego, czego jeszcze nie udało się zrealizować.
Interdyscyplinarne podejście do tematyki polskiej wsi
Odbiorcy:
rolnicy
mieszkańcy wsi
przedstawiciele instytucji naukowych
przedstawiciele instytucji publicznych, przedstawiciele instytucji samorządowych
Tagi: