Polska Wieś 2016

en

Polska Wieś 2016

Autorzy:
Jerzy Wilkin
Piotr Gradziuk
Agnieszka Baer-Nawrocka
Jerzy Bartkowski
Barbara Chmielewska
Barbara Fedyszak-Radziejowska
Iwona Nurzyńska
Walenty Poczta
Izasław Frenkel
Renata Przygodzka
Józef St. Zegar

Wzorem poprzednich lat raport składa się z wyodrębnionych rozdziałów, z których każdy stanowi oddzielną całość, ale łącznie budują obraz współczesnej wsi i rolnictwa anno domini 2016. Rozdział pierwszy, autorstwa prof. J. Wilkina, stanowi syntezę wyników badań i analiz zaprezentowanych w poszczególnych rozdziałach przez uznanych badaczy problemów wsi i rolnictwa. W rozdziale drugim prof. I. Frenkel przedstawia sytuację demograficzną wsi na tle ludności kraju, ważnych przemian na rynku pracy i ruchów migracyjnych. W rozdziale trzecim dr B. Fedyszak-Radziejowska analizuje zmiany struktury społecznej i przedstawia główne problemy społeczne wsi na tle pozostałej ludności kraju, a także opisuje trudny proces budowy kapitału ludzkiego i społecznego na wsi. W rozdziale czwartym prof. W. Poczta i dr A. Baer-Nawrocka badają zmiany struktur rolnictwa. W rozdziale piątym dr I. Nurzyńska podjęła próbę odpowiedzi na pytanie, kto głównie korzysta z integracji europejskiej na polskiej wsi. W kolejnym rozdziale prof. J. Zegar i dr B. Chmielewska badają źródła dochodów ludności wiejskiej, poziom zróżnicowania tych dochodów i zakres ubóstwa na obszarach wiejskich. W siódmym rozdziale podejmujemy dyskusję o systemie podatkowym i zabezpieczeniu społecznym na wsi. Prof. R. Przygodzka analizuje główne problemy i efekty tego systemu dla mieszkańców wsi i rolnictwa. Rozdział ósmy został poświęcony problematyce zmian klimatycznych i ich wpływie na polskie rolnictwo. W ostatnim rozdziale prof. J. Bart¬kowski przedstawia „mapę polityczną” wsi, analizując aktywność i preferencje wyborcze mieszkańców wsi na podstawie wyników czterech ostatnich wyborów: europejskich, samorządowych,prezydenckich i parlamentarnych.

Źródło finansowania: Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Nazwa projektu: Polska Wieś - raport o stanie wsi

ISBN: 978-83-7383-822-2

Data publikacji: 13.06.2016

Rok wydania: 2016

Liczba stron: 252

Rodzaj materiału: Raport o stanie wsi

Format: pdf

Opis

Wzorem poprzednich lat raport składa się z wyodrębnionych rozdziałów, z których każdy stanowi oddzielną całość, ale łącznie budują obraz współczesnej wsi i rolnictwa anno domini 2016. Rozdział pierwszy, autorstwa prof. J. Wilkina, stanowi syntezę wyników badań i analiz zaprezentowanych w poszczególnych rozdziałach przez uznanych badaczy problemów wsi i rolnictwa. W rozdziale drugim prof. I. Frenkel przedstawia sytuację demograficzną wsi na tle ludności kraju, ważnych przemian na rynku pracy i ruchów migracyjnych. W rozdziale trzecim dr B. Fedyszak-Radziejowska analizuje zmiany struktury społecznej i przedstawia główne problemy społeczne wsi na tle pozostałej ludności kraju, a także opisuje trudny proces budowy kapitału ludzkiego i społecznego na wsi. W rozdziale czwartym prof. W. Poczta i dr A. Baer-Nawrocka badają zmiany struktur rolnictwa. W rozdziale piątym dr I. Nurzyńska podjęła próbę odpowiedzi na pytanie, kto głównie korzysta z integracji europejskiej na polskiej wsi. W kolejnym rozdziale prof. J. Zegar i dr B. Chmielewska badają źródła dochodów ludności wiejskiej, poziom zróżnicowania tych dochodów i zakres ubóstwa na obszarach wiejskich. W siódmym rozdziale podejmujemy dyskusję o systemie podatkowym i zabezpieczeniu społecznym na wsi. Prof. R. Przygodzka analizuje główne problemy i efekty tego systemu dla mieszkańców wsi i rolnictwa. Rozdział ósmy został poświęcony problematyce zmian klimatycznych i ich wpływie na polskie rolnictwo. W ostatnim rozdziale prof. J. Bart¬kowski przedstawia „mapę polityczną” wsi, analizując aktywność i preferencje wyborcze mieszkańców wsi na podstawie wyników czterech ostatnich wyborów: europejskich, samorządowych,prezydenckich i parlamentarnych.
Interdyscyplinarne podejście do tematyki polskiej wsi
Odbiorcy:
przedstawiciele instytucji naukowych, publicznych, samorządowych, rolnicy, mieszkańcy wsi i inni
Tagi:

Inne publikacje z 2016