Polska Wieś 2020

en

Polska Wieś 2020

Autorzy:
Andrzej Hałasiewicz
Jerzy Wilkin
Agnieszka Baer-Nawrocka
Jerzy Bartkowski
Barbara Chmielewska
Barbara Fedyszak-Radziejowska
Sławomir Kalinowski
Iwona Nurzyńska
Walenty Poczta
Monika Stanny
Paweł Strzelecki
Józef Stanisław Zegar

Raport w 2020 r., wydany został w czasach pandemii COVID-19, która zmieniła wieś i tym zmianom poświęcona jest znaczna część raportu. Zmiany te odbijają się na polskim rolnictwie i generują na nim negatywne skutki. Zamknięte targowiska, ograniczony eksport i import z powodu blokady granic, upadek gastronomii i wielu firm przetwórstwa produktów spożywczych, ubożenie społeczeństwa i liczne inne czynniki drastycznie zmieniają rynek rolno-spożywczy, dochody rolników i warunki bytowe mieszkańców wsi. Zamknięcie większości granic w Europie staje się nie tylko barierą handlu, ale dotkliwie ogranicza też dopływ do Polski, zwłaszcza z Ukrainy, zagranicznej siły roboczej, tak bardzo potrzebnej zarówno w rolnictwie, jak i w wielu innych częściach naszej gospodarki.

Źródło finansowania: Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Nazwa projektu: Polska Wieś - raport o stanie wsi

ISBN: 978-83-66470-34-7

Data publikacji: 16.06.2020

Rok wydania: 2020

Liczba stron: 216

Rodzaj materiału: Raport o stanie wsi

Format: pdf

Opis

Raport w 2020 r., wydany został w czasach pandemii COVID-19, która zmieniła wieś i tym zmianom poświęcona jest znaczna część raportu. Zmiany te odbijają się na polskim rolnictwie i generują na nim negatywne skutki. Zamknięte targowiska, ograniczony eksport i import z powodu blokady granic, upadek gastronomii i wielu firm przetwórstwa produktów spożywczych, ubożenie społeczeństwa i liczne inne czynniki drastycznie zmieniają rynek rolno-spożywczy, dochody rolników i warunki bytowe mieszkańców wsi. Zamknięcie większości granic w Europie staje się nie tylko barierą handlu, ale dotkliwie ogranicza też dopływ do Polski, zwłaszcza z Ukrainy, zagranicznej siły roboczej, tak bardzo potrzebnej zarówno w rolnictwie, jak i w wielu innych częściach naszej gospodarki.
Interdyscyplinarne podejście do tematyki polskiej wsi
Odbiorcy:
rolnicy
mieszkańcy wsi
przedstawiciele instytucji naukowych
przedstawiciele instytucji publicznych, przedstawiciele instytucji samorządowych
Tagi: