Polska Wieś 2024. Raport o stanie wsi. 20 lat w Unii Europejskiej

en

Polska Wieś 2024. Raport o stanie wsi. 20 lat w Unii Europejskiej

Autorzy:
Jerzy Kozyra
Grzegorz Siebielec
Andrzej Hałasiewicz
Agnieszka Baer-Nawrocka
Jerzy Bartkowski
Barbara Chmielewska
Barbara Fedyszak-Radziejowska
Sławomir Kalinowski
Iwona Nurzyńska
Walenty Poczta
Monika Stanny
Józef Stanisław Zegar
Mirosław Drygas
Łukasz Komorowski
Jerzy Plewa
Karolina Pawlak
Mariusz Matyka

ierwsze wydanie Raportu Polska wieś ukazało się w roku 2000 z inicjatywy Profesora Jerzego Wilkina oraz Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ukazuje się zatem od 24 lat, a tegoroczne wydanie jest trzynastą edycją Raportu. W każdym z wydań autorzy i redaktorzy opracowania podejmują próbę możliwie kompleksowej analizy i upowszechnienia wiedzy o najważniejszych problemach sektora rolnego i obszarów wiejskich w Polsce.

Raport ukazuje się systematycznie co dwa lata. Zachowana jest podstawowa struktura tematyczna a zespół autorów, z których część uczestniczy w przygotowaniu Raportów od początku tej inicjatywy, reprezentuje różne uczelnie i instytuty badawcze. W każdym Raporcie umieszczany był dodatkowo temat wiodący, jako podstawa odrębnego rozdziału. Tematem wiodącym całego Raportu 2024 jest 20-lecie członkostwa Polski w UE.

Źródło finansowania: Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Nazwa projektu: Polska Wieś - raport o stanie wsi

ISBN: 978-83-66849-67450-84-3

Rok wydania: 2024

Liczba stron: 293

Rodzaj materiału: Raport o stanie wsi

Opis

ierwsze wydanie Raportu Polska wieś ukazało się w roku 2000 z inicjatywy Profesora Jerzego Wilkina oraz Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ukazuje się zatem od 24 lat, a tegoroczne wydanie jest trzynastą edycją Raportu. W każdym z wydań autorzy i redaktorzy opracowania podejmują próbę możliwie kompleksowej analizy i upowszechnienia wiedzy o najważniejszych problemach sektora rolnego i obszarów wiejskich w Polsce.

Raport ukazuje się systematycznie co dwa lata. Zachowana jest podstawowa struktura tematyczna a zespół autorów, z których część uczestniczy w przygotowaniu Raportów od początku tej inicjatywy, reprezentuje różne uczelnie i instytuty badawcze. W każdym Raporcie umieszczany był dodatkowo temat wiodący, jako podstawa odrębnego rozdziału. Tematem wiodącym całego Raportu 2024 jest 20-lecie członkostwa Polski w UE.