„Precyzyjne i inteligentne rolnictwo – stan i perspektywy wdrażania"

en

„Precyzyjne i inteligentne rolnictwo – stan i perspektywy wdrażania"

Autorzy:
Jacek Walczak
Bogdan Pomianek
Adam Ekielski
Jacek Skudlarski
Joanna Zeyland
Magdalena Hryhorowicz

Monografia „Precyzyjne i inteligentne rolnictwo - stan i perspektywy wdrażania” pod redakcją prof. A. Ekielskiego i prof. J. Walczaka w  kompleksowy sposób omawia zastosowanie precyzyjnych technik w  produkcji roślinnej i chowie zwierząt,  kwestie inżynierii genetycznej i jej wpływu na rolnictwo, a także możliwości związane z użyciem sztucznej inteligencji.

Źródło finansowania: Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Nazwa projektu: Europejski Zielony Ład – wyzwania i szanse dla polskiego rolnictwa”

ISBN: 978-83-67450-62-1

Rok wydania: 2023

Liczba stron: 148

Rodzaj materiału: Monografia

Opis

Monografia „Precyzyjne i inteligentne rolnictwo - stan i perspektywy wdrażania” pod redakcją prof. A. Ekielskiego i prof. J. Walczaka w  kompleksowy sposób omawia zastosowanie precyzyjnych technik w  produkcji roślinnej i chowie zwierząt,  kwestie inżynierii genetycznej i jej wpływu na rolnictwo, a także możliwości związane z użyciem sztucznej inteligencji.