Prezentacja "Osłona hydrologiczno-meteorologiczna i monitoring zasobów wodnych kraju w ujęciu zlewniowym"

en

Prezentacja "Osłona hydrologiczno-meteorologiczna i monitoring zasobów wodnych kraju w ujęciu zlewniowym"

Autorzy:
Michał Ceran
Łukasz Pietrzak

Źródło finansowania: Komisja Europejska

Nazwa projektu: LIFE Pilica

Rok wydania: 2023

Rodzaj materiału: Prezentacja

Opis

.

Prezentacja wykorzystana podczas konferencji dla nauczycieli i uczniów szkół rolniczych „Bioróżnorodność i ochrona wód w krajobrazie rolniczym", która odbyła się w dniach 13-14 kwietnia 2023 w Warszawie.

Odbiorcy:
nauczyciele szkół rolniczych