Prezentacja "Rolnictwo ekologiczne"

en

Prezentacja "Rolnictwo ekologiczne"

Autorzy:
Marek Krysztoforski

Źródło finansowania: Komisja Europejska

Nazwa projektu: LIFE Pilica

Rok wydania: 2023

Rodzaj materiału: Prezentacja

Opis

Odbiorcy:
nauczyciele szkół rolniczych