Prezentacja "Wyzwania dla rolnictwa w kontekście polityk krajowych i europejskich"

en

Prezentacja "Wyzwania dla rolnictwa w kontekście polityk krajowych i europejskich"

Autorzy:
Wojciech Krawczyk

Źródło finansowania: Komisja Europejska

Nazwa projektu: LIFE Pilica

Rok wydania: 2023

Rodzaj materiału: Prezentacja

Opis

;

Prezentacja wykorzystana podczas konferencji dla nauczycieli i uczniów szkół rolniczych „Bioróżnorodność i ochrona wód w krajobrazie rolniczym", która odbyła się w dniach 13-14 kwietnia 2023 w Warszawie.

Odbiorcy:
nauczyciele szkół rolniczych

Inne publikacje z 2023