Prezentacje z konferencji "Ochrona wód jako element zrównoważonego rolnictwa. Wyzwania w kształceniu młodych rolników w aspekcie nowej Wspólnej Polityki Rolnej i zmian klimatu."

en

Prezentacje z konferencji "Ochrona wód jako element zrównoważonego rolnictwa. Wyzwania w kształceniu młodych rolników w aspekcie nowej Wspólnej Polityki Rolnej i zmian klimatu."

15.03.2023
2 minuty czytania

 

 

 Pobierz

„Wyzwania w edukacji młodych rolników w zakresie zrównoważonych metod produkcji rolniczej w związku z koniecznością adaptacji do zmian klimatu i w kontekście polityk krajowych i europejskich” - Anna Klisowka

 

Pobierz

„Zmiany klimatu a rolnictwo” - dr Wojciech Krawczyk

 

Pobierz

,,Rola rolnika w ochronie zasobów wodnych i różnorodności biologicznej" - dr hab. inż. Tomasz Piechota

 

Pobierz

„Zasoby wodne w Polsce” - dr hab. Katarzyna Izydorczyk

 

Pobierz

„Ochrona wód wobec nowych wyzwań klimatycznych ” - dr hab. Katarzyna Izydorczyk

 

Pobierz

Zmiany klimatu i ochrona środowiska w procesie nauczania  w zawodach rolniczych, wyzwania dla rolników, zmiany w procesie kształcenia” - mgr inż. Marek Rudziński

 

Pobierz

Racjonalne gospodarowanie wodą w gospodarstwie rolnym - wprowadzenie” - dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak

 

Pobierz 

Wpływ zanieczyszczenia wód pochodzących ze źródeł rolniczych na zdrowie człowieka” - dr hab. n. o zdr. Grzegorz Dziubanek

 

Pobierz

Dobre praktyki rolnicze zmierzające do ograniczenia zanieczyszczeń ze źródeł rolniczych – produkcja roślinna - dr hab. inż. Tomasz Piechota

 

Pobierz

„Dobre praktyki w produkcji zwierzęcej ograniczające zanieczyszczenie wód” - dr Wojciech Krawczyk

 

Pobierz  

„Ograniczanie zanieczyszczeń wód poprzez opracowanie i wdrażania ekohydrologicznych rozwiązań opartych na przyrodzie dla ograniczania rolniczych zanieczyszczeń obszarowych” - dr hab. Katarzyna Izydorczyk

 

Pobierz

Ocena stanu ekologicznego wód powierzchniowych – w obliczu zmian klimatycznych - dr inż. Beata Grabowska

 

Pobierz

„ Zagospodarowanie wód opadowych w indywidualnym gospodarstwie rolnym – rozwiązania i efektywność ich działania na tle krajowych uwarunkowań meteorologicznych/opadowych ” - dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak

 

Pobierz

„ Sposoby poprawy retencji wodnej w glebie. Wpływ dodatków doglebowych na poprawę struktury gleb ” - Agnieszka Kowalczyk