Problemy rozwoju rolnictwa obszarów górskich wobec wyzwań Europejskiego Zielonego Ładu

en

Problemy rozwoju rolnictwa obszarów górskich wobec wyzwań Europejskiego Zielonego Ładu

Autorzy:
Wojciech Krawczyk
Bogdan Pomianek
Wiesław Musiał
Kamila Musiał
Wojciech Sroka
Janusz Kilar

W monografii „Problemy rozwoju rolnictwa obszarów górskich na tle wyzwań Europejskiego Zielonego Ładu” wydanej pod redakcją prof. Wiesława Musiała i dr Wojciecha Krawczyka, autorzy podejmują ważne i aktualne problemy gospodarowania na obszarach górskich, czyli temat marginalizacji i dezagraryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Wartością dodaną publikacji jest zaprezentowanie, obok wyników badań przeprowadzonych w rejonach górskich Polski, także danych z wybranych regionów górskich innych krajów Europy. Jak twierdzi jeden z recenzentów, monografia może być doskonałym przyczynkiem do dyskusji o stanie rolnictwa na obszarach górskich w Polsce i nie tylko, a także o działaniach, które należy podejmować, aby zmniejszyć zagrożenie peryferyzacji tych obszarów.

 

Źródło finansowania: Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Nazwa projektu: Europejski Zielony Ład – wyzwania i szanse dla polskiego rolnictwa”

ISBN: 978-83-67450-09-6

Rok wydania: 2023

Liczba stron: 140

Rodzaj materiału: Monografia

Opis

W monografii „Problemy rozwoju rolnictwa obszarów górskich na tle wyzwań Europejskiego Zielonego Ładu” wydanej pod redakcją prof. Wiesława Musiała i dr Wojciecha Krawczyka, autorzy podejmują ważne i aktualne problemy gospodarowania na obszarach górskich, czyli temat marginalizacji i dezagraryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Wartością dodaną publikacji jest zaprezentowanie, obok wyników badań przeprowadzonych w rejonach górskich Polski, także danych z wybranych regionów górskich innych krajów Europy. Jak twierdzi jeden z recenzentów, monografia może być doskonałym przyczynkiem do dyskusji o stanie rolnictwa na obszarach górskich w Polsce i nie tylko, a także o działaniach, które należy podejmować, aby zmniejszyć zagrożenie peryferyzacji tych obszarów.

 

Odbiorcy:
przedstawiciele instytucji publicznych
przedstawiciele instytucji naukowych

Inne publikacje z Europejski Zielony Ład – wyzwania i szanse dla polskiego rolnictwa”