Ptasi zakątek

en

Ptasi zakątek

11.05.2016
2 minuty czytania
Ptasi zakątek

Inicjatywa: "Ptasi zakątek”
Pomysłodawca: Fundacja Łąka
Lokalizacja: Błonie, okolice ul. Targowej
Termin realizacji: 03/2016-06/2016

Opis napotkanego problemu: Z powodu masowych ociepleń budynków i polityki dotyczącej terenów zielonych środowisko życia ptaków i owadów zapylających ulega degradacji. Zachowanie bioróżnorodności wymaga natychmiastowych działań zarówno na poziomie czynnej ochrony jak i edukacji mieszkańców.

Ptasi zakątek - przed realizacją inicjatywy

Ptasi zakątek – przed realizacją inicjatywy

Działania:

  • warsztaty z udziałem ornitologa i dystrybucja materiałów edukacyjnych;
  • wykonanie przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 planu nasadzeń roślin wzdłuż rzeki Rokitnicy;
  • oznakowanie tabliczkami znamionowymi roślin, budek lęgowych i wraz z informacją o  gatunkach zwierząt;
  • piknik, ze wspólnym  sadzeniem roślin (drzewa i krzewy);
  • stworzenie hotelu dla owadów, złożenie i powieszenie budek dla ptaków, poidełek i automatycznego karmnika.

Planowane rezultaty: Poprzez inicjatywę zostanie poprawiony stan środowiska naturalnego. Efektem będzie zwiększenie miejsc lęgowych ptaków, liczby roślin drzew, krzewów, owadów, co wpłynie na poprawę bioróżnorodności oraz stworzy dogodne miejsce dla ptaków i owadów. Dodatkowo uczniowie, nauczyciele i mieszkańcy pogłębią wiedzę na temat opieki nad łąką kwietną oraz opieką nad ptakami.

Inicjatywa „Ptasi zakątek” Stowarzyszenia „Łąka” jest zrealizowana w ramach projektu „Lokalne ekologiczne inicjatywy obywatelskie – razem dla środowiska” Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa i sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 Ptasi zakątek - przed realizacją inicjatywy

Ptasi zakątek – przed realizacją inicjatywy

EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU

W dniu 25 maja 2016 roku odbył się piknik w Błoniu, podczas którego uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 W Błoniu oraz mieszkańcy gminy Błonie wspólnie posadzili 130 krzewów, 30 drzew, 30 roślin miododajnych oraz wysiano łąkę kwietną.

Powieszono 30 budek lęgowych dla ptaków oznaczone tabliczkami informacyjnymi. Zamontowano również poidełko, karmnik i hotel dla zapylaczy.

Podczas pikniku, obecny był ornitolog, który opowiadał o życiu ptaków i nadzorował wykonanie prac. Każdy miał okozję złożyć własnoręcznie budkę dla ptaków.

Nad prawidłowym sadzeniem roślin czuwali eksperci z Fundacji "Łąka" oraz nauczyciele przyrody.

W wydarzeniu wzięło udział 55 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Błoniu.

Piknik został poprzedzony zajęciami teoretycznymi z ornitologiem zorganizowanymi w szkole.

 

 


Następny artykuł