Różnorodność obszarów wiejskich oraz czynniki ją determinujące

en

Różnorodność obszarów wiejskich oraz czynniki ją determinujące

Autorzy:
Hieronim Andrzejewski

Prezentacja jest wprowadzeniem uczniów w tematykę bioróżnorodności Polski, przedstawia naturalne warunki, które wpływają na ekosystem kraju oraz wskazuje na jego przekształcenia przez człowieka skupiając się na aspekcie rolnictwa. W prezentacji przestawione zostały skutki zarówno dobrych jak i złych praktyk rolniczych oraz typowe dla krajobrazu wiejskiego gatunki roslin i zwierząt.

Źródło finansowania: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Nazwa projektu: Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności

Data publikacji: maj 2019

Rok wydania: 2019

Rodzaj materiału: Prezentacja

Format: pdf

Opis

Prezentacja jest wprowadzeniem uczniów w tematykę bioróżnorodności Polski, przedstawia naturalne warunki, które wpływają na ekosystem kraju oraz wskazuje na jego przekształcenia przez człowieka skupiając się na aspekcie rolnictwa. W prezentacji przestawione zostały skutki zarówno dobrych jak i złych praktyk rolniczych oraz typowe dla krajobrazu wiejskiego gatunki roslin i zwierząt.
Prezentacja używana podczas warsztatów dla uczniów w maju 2019
Naturalne oraz antropogeniczne czynniki wpływające na różnorodność biologiczną Polski
Odbiorcy:
uczniowie szkół rolniczych
nauczyciele szkół rolniczych
Tagi:

Inne publikacje z 2019