Rozwiązania oparte na przyrodzie, jako narzędzia w ograniczaniu zanieczyszczeń rolniczych do wód powierzchniowych i gruntowych

en

Rozwiązania oparte na przyrodzie, jako narzędzia w ograniczaniu zanieczyszczeń rolniczych do wód powierzchniowych i gruntowych

Autorzy:
Małgorzata Łapińska

Źródło finansowania: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Komisja Europejska

Nazwa projektu: LIFE Pilica

Data publikacji: 31.01.2023

Rok wydania: 2023

Zawartość pakietu: 3 moduły tematyczne, film edukacyjny, 2 animacje, 3 gry edukacyjne, słownik pojęć, test wiedzy, ćwiczenia utrwalające materiał

Rodzaj materiału: Materiały szkoleniowe

Opis

 

 

Tagi: