Rozwój i upadek PGR-ów w świetle koncepcji Amartyi Kumara Sena. Przykład województwa zachodniopomorskiego

en

Rozwój i upadek PGR-ów w świetle koncepcji Amartyi Kumara Sena. Przykład województwa zachodniopomorskiego

05.04.2024
1 minutę czytania

Monografia Damiana Szymczaka jest bardzo oryginalnym dziełem. Autor prowadzi ciekawy wywód o polskiej transformacji, działaniu instrumentów polityki publicznej oraz znaczeniu wolnego rynku w przekształceniach nie tylko podmiotów gospodarczych, ale i układów społeczno-gospodarczych, jakie tworzą obszary wiejskie na terenach popegeerowskich. Jest to praca pisana w duchu głębokiego zrozumienia pojęcia sprawiedliwości społecznej oraz odpowiedzialności podmiotów publicznych tworzących „uspołecznione” podmioty gospodarcze.

z recenzji dr. hab. Pawła Chmielińskiego, prof. IRWiR PAN

 

Damian Szymczak – dr nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, adiunkt w Katedrze Makroekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się ekonomiką rolnictwa, w szczególności problemem ubóstwa na obszarach popegeerowskich, relacjami między polityką a ekonomią w zakresie outsourcingu politycznego oraz ekologistyką. Interesuje się też historią myśli ekonomicznej.


Następny artykuł