Spotkania w roku 2022

en

Spotkania w roku 2022

12.06.2023
2 minuty czytania

W ramach projektu „Wdrażanie Planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni Pilicy” odbył w dniach 18-19 maja oraz 1-2 czerwca, I. cykl Spotkań Regionalnych Interesariuszy projektu zintegrowanego LIFE Pilica.

Zostały one zorganizowane przez beneficjentów programu: PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN, Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa oraz FPP Enviro Sp z o.o w województwach położonych w zlewni Pilicy: śląskim (Zawada Pilicka), świętokrzyskim (Falków), mazowieckim (Mogilnica) i łódzkim (Rzeczyca).

W spotkaniach  wzięło udział blisko 150 osób. Wśród uczestników wyróżnić można w szczególności reprezentantów Gmin, Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, Zespołów Parków Krajobrazowych, Lasów Państwowych, Polskiego Związku Wędkarskiego, Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Spotkania Regionalne Interesariuszy Projektu LIFE Pilica będą cyklicznymi spotkaniami Przedstawicieli instytucji oraz podmiotów, a także mieszkańców, stowarzyszeń ze zlewni rzeki Pilicy na poziomie danego województwa. Mają one stwarzać przestrzeń do otwartej dyskusji oraz pracy nad komunikacją, a tym samym przyczyniać się do skuteczniejszej współpracy pomiędzy instytucjami w zakresie wdrażania Planów gospodarowania wodami.

Minione spotkania prowadzone były w formie warsztatowej, co pozwoliło na swobodną dyskusję w zakresie potrzeb, konkretnych uwarunkowań oraz uszczegółowienie dalszej współpracy w ramach projektu LIFE Pilica.

Warsztaty odbywały się w 3 grupach tematycznych dotyczących: ograniczenia zanieczyszczeń z gospodarki ściekowej, w tym egzekwowanie zapisów prawnych, ograniczenia zanieczyszczeń z rolnictwa, w tym działania edukacyjne i doradcze oraz warunków dobrej współpracy pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Planów Gospodarowania Wodami.

   


Poprzedni artykuł