Ulotka informacyjna dla rolników

en

Ulotka informacyjna dla rolników

Autorzy:
Wojciech Krawczyk
Małgorzata Kucharska

Ulotka powstała w ramach projektu „Wdrażanie Planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni Pilicy” o akronimie IP LIFE PL Pilica Basin CTRL (w skrócie: LIFE Pilica) dofinansowanego z Komisji Europejskiej w ramach programu działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE, oraz Narodowego Funduszu OChrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Ulotka była dystrubowana na 22 warsztatach dla conajmniej 660 rolników organizowanych w ramach projektu oraz przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego.

 

 

Źródło finansowania: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Komisja Europejska

Nazwa projektu: LIFE Pilica

Rok wydania: 2022

Liczba stron: 8

Rodzaj materiału: Ulotka informacyjna

Opis

Ulotka powstała w ramach projektu „Wdrażanie Planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni Pilicy” o akronimie IP LIFE PL Pilica Basin CTRL (w skrócie: LIFE Pilica) dofinansowanego z Komisji Europejskiej w ramach programu działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE, oraz Narodowego Funduszu OChrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Ulotka była dystrubowana na 22 warsztatach dla conajmniej 660 rolników organizowanych w ramach projektu oraz przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego.

 

 

Tagi:

Inne publikacje z 2022