VIII Edycja

en

VIII Edycja

Do VIII Edycji konkursu "Polska Wieś-dziedzictwo i przyszłość" zgłoszono łącznie 26 prac (11 prac w pierwszej i 15 w drugiej kategorii). Pośród autorów nadsyłanych opracowań  znaleźli się przedstawiciele świata nauki, studenci, regionaliści i pasjonaci, którzy z zamiłowaniem dokumentowali historie, zwyczaje oraz kulturę polskiej wsi. Wśród nadesłanych zgłoszeń znalazły się prace naukowe z zakresu rozwoju sektora biopaliw płynnych w kontekście zrównoważonego rozwoju rolnictwa i energetyki, studia przypadków wsi, pokazujące ludzi, ich życie, działania, pomysły w konkretnych układach lokalnych, monografie wsi, cenne wspomnienia  i zbiory opowiadań. Najwięcej prac nadesłano z  woj. śląskiego, lubelskiego i wielkopolskiego. Wszystkim autorom bardzo dziękujemy.

22.11.2017
2 minuty czytania

ROZSTRZYGNIĘCIE

W tegorocznej edycji Konkursu, decyzją Członków Kapituły nie przyznano nagrody głównej w żadnej 
z kategorii konkursowych. Ze względu na wartość zgłoszonych prac oraz wysiłek podjęty przez autorów, Kapituła Konkursu podjęła decyzję o wyróżnieniu trzech opracowań.

W pierwszej kategorii, obejmującej prace naukowe, popularno-naukowe i inne prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi, przyznano dwa wyróżnienia:

dla pani dr Katarzyny Środy-Więckowskiej za pracę pt.: "Instytucjonalne formy obrotu wytworami sztuki ludowej. Analiza socjologiczna wybranych imprez artystyczno-handlowych", doceniając nowatorski charakter pracy, podejmującej zagadnienie rynku sztuki ludowej. W opinii prof. Rocha Sulimy, praca stanowi „przedsięwzięcie pionierskie”, a poruszone w niej zagadnienia „mają istotną wartość dla analizy polskiej kultury”

oraz dla pani dr Pauliny Sobiesiak-Penszko za pracę pt.: "Partycypacja społeczna w społecznościach wiejskich. Przemiany, uwarunkowania, konteksty. Studium historyczno-socjologiczne na przykładzie wsi Markowa w powiecie łańcuckim”, stanowiącej studium  problemów wsi podkarpackiej poświęcone zagadnieniu aktywności społecznej jej mieszkańców na przestrzeni stu lat.  Prof. Józef Styk podkreślił, że „praca stanowi przykład oryginalnej i dobrej pracy z zakresu socjologii wsi”.

W kategorii drugiej, w której złożono prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi, przyznano wyróżnienie dla pani Anny Błachuckiej autorki pracy pt. "Wykradziony”. Jest to zbiór opowiadań, które jak podkreślił prof. Roch Sulima – „mają charakter niefikcjonalny, o dużym walorze faktograficznym, stanowiąc literacki zapis realiów, dokonanych nie tylko z duża kulturą literacką, ale również (…)z odkrywczością językową”.

Wyróżnionym autorom serdecznie gratulujemy !