XIII edycja Konkursu "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość"

en

XIII edycja Konkursu "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość"

06.07.2021
2 minuty czytania

XIII edycja konkursu na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich

Miło nam poinformować, że Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła XIII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

 

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:

  1. Prace naukowe (m.in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;

  2. Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.

Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

Termin nadsyłania prac mija 31 lipca 2021 r.

                Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora www.fdpa.org.pl oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Jakub Zieliński, e-mail: j.zielinski@fdpa.org.pl  tel. 695 116 110; 22 864 03 90. Informacje na temat poprzednich edycji konkursu, Kapituły Konkursowej i laureatów można znaleźć na stronie internetowej www.fdpa.org.pl oraz na www.facebook.com/Fundacja.FDPA.

Dokumenty konkursowe:

Ogłoszenie

Regulamin

Oświadczenie dotyczące praw autorskich

Klauzula informacyjna

 

 

Termin nadsyłania prac minął.

W XIII edycji konkursu ,,Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” zgłoszono 32 prace (19 w pierwszej kategorii i 13 w kategorii drugiej). Autorami nadesłanych opracowań konkursowych byli nie tylko przedstawiciele świata nauki, ale także studenci badający zjawiska społeczne, regionaliści i pasjonaci historii, którzy z zamiłowaniem opisują tradycje polskiej wsi z różnych regionów kraju. Pośród opracowań znalazły się prace magisterskie i doktoraty, monografie wsi, cenne wspomnienia, osobiste refleksje i powieści. Najwięcej prac nadesłano z  województwa mazowieckiego. Wszystkim autorom bardzo dziękujemy.

Prace zostały rozesłane do recenzentów, gdy zostaną ocenione, odbędzie się spotkanie Kapituły, na którym wyłonieni zostaną leureaci i wyróżnienia. Po spotkaniu na stronie FDPA pojawi się informacja o wynikach XIII edycji Konkursu. Termin spotkania zaplanowany jest na listopad 2021.

Klauzula informacyjna

 

Patronat honorowy:

Patronat medialny:


Poprzedni artykuł Następny artykuł