ZAPYTANIE OFERTOWE 5/KSOW/2023 w postępowaniu na dostawę towaru w postaci 3 publikacji

en

ZAPYTANIE OFERTOWE 5/KSOW/2023 w postępowaniu na dostawę towaru w postaci 3 publikacji

13.03.2023
1 minutę czytania

ZAPYTANIE OFERTOWE 5/KSOW/2023 ZAMAWIAJĄCEGO

w postępowaniu na:

Dostawę towaru w postaci:

1. 

a) Publikacji w formie monografii pt. „Biobezpieczeństwo w produkcji żywności – od etyki do ekonomiki”,

b) Publikacji skróconej wersji monografii w języku angielskim w formie e-booka.

2.

a) Publikacji w formie monografii pt. „Jakość żywności jako kierunek rozwoju rolnictwa UE”,

b) Publikacji skróconej wersji monografii w języku angielskim w formie e-booka.

3.

a) Publikacji w formie monografii pt. „Inteligentne rolnictwo - stan obecny i perspektywy”,

b) Publikacji skróconej wersji monografii w języku angielskim w formie e-booka. 

finansowanych na podstawie Umowy nr KSOW/6/2022/007 w ramach operacji „Europejski Zielony Ład – wyzwania i szanse dla polskiego rolnictwa” ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Protokoły:

Protokół z otwarcia ofert

Protokół z wyboru

Do pobrania:

Formularz ofertowy z załącznikami

Wzór umowy 


Poprzedni artykuł Następny artykuł