Zapytanie ofertowe nr 1/LIFE/2022 - usługi hotelarsko-gastronomiczne

en

Zapytanie ofertowe nr 1/LIFE/2022 - usługi hotelarsko-gastronomiczne

18.02.2022
1 minutę czytania
Opis: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/LIFE/2022 na złożenie ofert na realizację zamówienia polegającego na dostarczeniu usług hotelarsko - gastronomicznych podczas 2 dwudniowego szkolenia, które odbędzie się w terminie 02-03.03.2022 w ramach projektu „Wdrażanie Planu Gospodarowania Wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni Pilicy” o akronimie IP LIFE PL Pilica Basin CTRL, dofinansowanego ze środków Komisji Europejskiej i realizowanego w Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
Ogłoszenie i załączniki
  Załącznik nr 1: Formularz ofertowy Pobierz
  Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań Pobierz
  Załącznik nr 3: Oświadczenie o potencjale doświadczeniu i spełnieniu warunków uczestnictwa Pobierz
  Załącznik nr 4: Oświadczenie o braku skazania Pobierz
  Załącznik nr 5: Wzór umowy Pobierz
   
     

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Poprzedni artykuł