ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/LIFE/2023 Na złożenie ofert na realizację zamówienia polegającego na dostarczeniu usług hotelarsko - gastronomicznych podczas dwudniowej konferencji

en

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/LIFE/2023 Na złożenie ofert na realizację zamówienia polegającego na dostarczeniu usług hotelarsko - gastronomicznych podczas dwudniowej konferencji

20.02.2023
1 minutę czytania

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/LIFE/2023

Na złożenie ofert na realizację zamówienia polegającego na dostarczeniu usług hotelarsko - gastronomicznych podczas dwudniowej konferencji, która odbędzie w Warszawie w dniach 13-14 kwietnia 2023 r.

 w ramach projektu „Wdrażanie Planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni Pilicy” dofinansowanego ze środków Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Do pobrania:

Formularz ofertowy wraz z załącznikami

Wzór umowy

Protokoły:

protokół z wyboru


Poprzedni artykuł Następny artykuł