Zmiany klimatu, a rolnictwo i obszary wiejskie

Zmiany klimatu, a rolnictwo i obszary wiejskie

Autorzy:
Jerzy Kozyra
Jerzy Wilkin
Jan Cebula
Jacek Leśny
Janusz Olejnik
Nina Dobrzyńska
Radosław Dworakowski
Tadeusz Górski
Zbigniew Karaczun
Ludwik Latocha
Tadeusz ¸oboda
Radosław ¸Łuszczak
Anna Olecka
Stefan Pietkiewicz
Maciej Sadowski
Tomasz Serba
Zdzisław Wyszyński.

Celem publikacji jest przedstawienie zagadnienia zmian klimatu i ich wpływu na rolnictwo i obszary wiejskie, a także mozliwości zastosowania odpowiednich metod adaptacyjnych, dzięki którym możliwe byłoby zmniejszenie negatywnych skutków tych zmian. Publikacja została przygotowana z myślą o rozpoczęciu ogólnokrajowej dyskusji na temat zmian klimatycznych.

Źródło finansowania: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ambasada Brytyjska w Warszawie

Nazwa projektu: Zmiany klimatu, a rolnictwo i obszary wiejskie

ISBN: 978-83-924319-3-0

Data publikacji: 2008

Rok wydania: 2008

Liczba stron: 101

Rodzaj materiału: Publikacja

Format: pdf

Opis

Celem publikacji jest przedstawienie zagadnienia zmian klimatu i ich wpływu na rolnictwo i obszary wiejskie, a także mozliwości zastosowania odpowiednich metod adaptacyjnych, dzięki którym możliwe byłoby zmniejszenie negatywnych skutków tych zmian. Publikacja została przygotowana z myślą o rozpoczęciu ogólnokrajowej dyskusji na temat zmian klimatycznych.
Publikacja została wydana w oparciu o wyniki konferencji zorganizowanej w listopadzie 2007r. przez FDPA we współpracy z Katedrą Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Wpływ rolnictwa na zmiany klimatu oraz metody adaptacyjne do tych zmian
Odbiorcy:
rolnicy
doradcy rolni
mieszkańcy wsi
Tagi: