Zrealizowane szkolenia

pl

Zrealizowane szkolenia

1 minutę read
Zrealizowane szkolenia

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
Podmiot odpowiedzialny za treść materiałów: konsorcjum Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa i Instytutu Zootechniki PIB.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców”
w ramach działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw”, PROW 2014-2020.


Poprzedni artykuł