Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności 1

pl

Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności 1

Authors:
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Materiały szkoleniowe wykorzystywane podczas warsztatów „Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności”. Wprowadzenie do tematyki zwiazanej z zachowaniem bioróżnorodności w krajobrazie rolniczym.

Name of the project: Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności

Data publikacji: maj 2019

Year of publication: 2019

No. of pages: 55

Type: Materiały szkoleniowe

Format: pdf

description

Materiały szkoleniowe wykorzystywane podczas warsztatów „Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności”. Wprowadzenie do tematyki zwiazanej z zachowaniem bioróżnorodności w krajobrazie rolniczym.
Zachowanie bioróżnorodności w krajobrazie rolniczym, bioróżnorodność roślin naczyniowych, owadów, płaców, ptaków, ostoje bioróżnorodności, przyczyny i skutki eufrazji wód, ograniczanie zanieczyszczeń związkami azotu, różnorodność stref ekotonowych, badania jakości wody
Recipients:
uczniowie szkół rolniczych
tags:

Similar 2019