Ankieta dla WIOŚ

Ankieta dla WIOŚ

Proszę ocenić jakość seminarium wg wymienionych poniżej kryteriów wybierając wybrane odpowiedzi

1. Jak ocenia Pani/Pan szkolenie?

2. Jak ocenia Pani/Pan prowadzącego: Marek Krysztoforski, CDR w Brwinowie, o. Radom

3. Jak ocenia Pani/Pan prowadzącego: dr Wojciech Krawczyk, Instytut Zootechniki PIB

4. Jak ocenia Pani/Pan stronę organizacyjną seminarium?

Metryczka: