Budkowanie sąsiedzkie w Radzikowie

Budkowanie sąsiedzkie w Radzikowie

11.05.2016
2 minuty czytania

Inicjatywa: „Budkowanie sąsiedzkie”
Pomysłodawca: Stowarzyszenie „Tęcza Radzików”
Lokalizacja: Radzików, Osiedle mieszkaniowe
Termin realizacji: 09/2015-12/2015

Opis napotkanego problemu: W Radzikowie występuje ponad 50 gatunków ptaków. Ich miejsca lęgowe ulegają degradacji między innymi ze względu na gospodarkę publicznymi terenami zielonymi – brak naturalnych dziupli i zakrzewień, ocieplenia budynków oraz zmianę sposobów użytkowania ogrodów działkowych. Zachowanie takiej bioróżnorodności wymaga natychmiastowych działań zarówno na poziomie czynnej ochrony jak i edukacji mieszkańców.

bloki2

Osiedle w Radzikowie przed realizacją inicjatywy

Działania:

  • zorganizowanie pikniku rodzinnego na terenie osiedla Radzików dla mieszkańców osiedla, lokalnych przedsiębiorców oraz przedstawicieli władz samorządowych;
  • składanie i rozwieszanie budek lęgowych dla okolicznych ptaków;
  • organizacja „Ptasiego stoiska”, gdzie podczas pikniku można bedzie porozmawiać z  ornitologami;
  • warsztat z narzędziami, gdzie chętni będą mogli samodzielnie złożyć budkę i zabezpieczyć preparatem chroniącym drewno;
  • stanowisko malarskie, gdzie będą czekały pędzle i różnokolorowe farby;
  • zorganizowanie konkursu plastycznego na najładniejszy ptasi domek;
  • zorganizowanie konkursu na najszybciej złożoną budkę;
  • spacer z ornitologiem po terenie osiedla Radzików;
  • zawieszenie tabliczek informujących o rodzaju budki i potencjalnych ptasich mieszkańcach.

Planowane rezultaty: Inicjatywa miała na celu zwiększenie świadomości ekologicznej i bezpośrednie zaangażowanie w warsztaty przyczyniło się do integracji lokalnej społeczności. Dodatkowo tabliczki zawieszone pod budkami stworzyły mini ścieżkę edukacyjną, która może stać się atrakcją podczas spacerów. Poprzez przeprowadzone działania zwiększono ilość miejsc lęgowych.

Inicjatywa "Budkowania sąsiedzkiego” Stowarzyszenia "Tęcza Radzików” realizowana jest w ramach projektu "Lokalne ekologiczne inicjatywy obywatelskie – razem dla środowiska” Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa i sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU

Na 19 września 2015 roku Stowarzyszenie "Tęcza Radzików" zaplanowało imprezę pod nazwą "Budkowanie sąsiedzkie w Radzikowie", która miała charakter pikniku edukacyjnego dla całych rodzin.

W wydarzeniu licznie wzieli udział mieszkańcy Radzikowa. Przygotowano dla nich liczne atrakcje edukacyjne i artystyczne.

Obyły się warsztaty z ornitologami, podczas których, prezentowano różne gatunki ptaków, rodzaje gnizad i ich budulec. Dobierano odpowiednie budki dla różnych gatunków ptaków. Każdy mógł zadawać pytania ekspertom.

Wspólnie składano budki dla ptaków pod okiem ekspertów. Łącznie złożono 120 budel lęgowych.

Obył się również konkurs na wykonanie najładniejszej budki. Do udziału w konkursie zgłosiło się wielu chętnych. Zwycięsców nagrodzono publikacjami na temat ptaków :)

Po przygotowaniu budek odbył się spacer z ornitologiem. Uczestnicy wieszali swoje budki w najbliższej okolicy, często umieszczając je na drzewach niedaleko miejsca zamieszkania. Pod budkami umieszczano tabliczki informacyjne o rodzaju zamieszczonej budki oraz gatunkach dla które, będą ją zamieszkiwać.

W imprezie wzieło udział około 100 osób. Projekt został bardzo dobrez przyjęty przez mieszkańców.


Poprzedni artykuł Następny artykuł