Czym skorupka za młodu tym na starość trąci

en

Czym skorupka za młodu tym na starość trąci

11.05.2016
2 minuty czytania

Inicjatywa: „Czym skorupka za młodu nasiąknie tym na starość trąci – wspólnie tworzymy naszą przyszłość”
Pomysłodawca: Dariusza Napiórkowskiego – przewodniczącego Rady Rodziców przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Strzale
Lokalizacja: Strzała, Zespół Oświatowo-Wychowawczy
Termin realizacji: 09/2015-07/2016

Opis napotkanego problemu: Z racji braku odpowiednich pojemników, które mogły być ustawione na terenie Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale segregacja śmieci była ograniczona. Uczniowie nie dostrzegali też potrzeby wykorzystania nawozu pochodzącego ze źródeł naturalnych i nie posiadali umiejętności tworzenia przydomowych kompostowników.

Miejsce na przyszkolny kompostownik

Miejsce na przyszkolny ogród

Działania:

  • zakup 4 zestawów pojemników do segregacji odpadów;
  • przygotowanie dla uczniów prelekcji w trakcie godzin wychowawczych i apelu okolicznościowego;
  • zorganizowanie spotkania informacyjnego z pracownikami szkoły podczas posiedzenia rady pedagogicznej;
  • przygotowanie na terenie szkoły miejsce na kompostownik o wymiarach 12×6 m oraz zapoznanie z jego obsługą społeczność lokalną – planowane jest wykorzystanie kompostownika w celu nawożenia ogródka i terenów zieleni;
  • wokół szkoły zostanie wykonany ogródek dydaktyczny z 250 szt. gatunków roślin jednorocznych, 50 szt. wieloletnich krzewów, które opatrzoną specjalnymi tabliczkami z nazwą rodzajową i gatunkiem;
  • zakup atlasów – kluczy do oznaczania roślin.

Planowane rezultaty: Poprzez realizację inicjatywy możliwe będzie zmniejszenie ilości śmieci niesegregowanych o połowę. Zwiększy się też ilość pozyskanej makulatury. Dzięki ogródkowi dydaktycznemu w efektywny sposób prowadzony będzie cykliczny program ekologiczny mający na celu w praktyczny sposób poszerzenie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej. Praktyczne uczestnictwo i obserwacja cykli przyrody w powstałym ogródku pozwolą uczniom zapoznać się ze zmianami w przyrodzie zachodzącymi w kolejnych porach roku i opiekę na tym ogródkiem. Jeśli od najmłodszych lat zostanie w dzieciach ukształtowana postawa radzenia sobie z odpadami poprzez kompostowanie, będzie mogło zaowocować to w przyszłości podobnymi zachowaniami w swoich gospodarstwach domowych.

EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU

 

W ramach inicjatywy " Czym skorupka za młodu, tym na starość trąci - wspólnie tworzymy naszą przyszłość prowadzono zarówno działania inwestycyjne, jak i edukacyjne.

Zakupiono pojemniki do segregacji odpadów, które zostały ustawione na korytarzach szkolnych.

Wykonano reorganizację kompostownika, a następnie zorganizowano pogadankę dla rodziców na temat wykorzystania kompostowników, jak również zasad ich przygotowania oraz korzyści płynących z ich posiadania.

Przygotowano miejsce pod ogródek szkolny. Wykonano ogrodzenie, rabay i ścieżeki.  Zakupiono rośliny ogrodowe i niezbędne śroski ochrony oraz podstawowe narzędzi ogrodowe. Nauczyciele wspólnie z uczniami wykonali nasadzenia roślin.

Dodatkowo zakupiono atlasy botaniczne i klucze do oznaczania roślin.

Ogód zostałl oznaczony tablicami edukacyjnymi.


Poprzedni artykuł Następny artykuł